Test digitalne zmožnosti: Digitalne tehnologije

50EUR brez DDV

Opis

Digitalna zmožnost (digital capability) je zbir digitalnih in drugih poslovnih virov, ki delujejo tesno povezano v realizaciji strateških ciljev poslovanja v digitalni ekonomiji. Organizacija potrebuje razvite digitalne zmožnosti, da lahko uspešno uresniči digitalno strategijo.  Test digitalnih zmožnosti strateškega elementa digitalna kultura vsebuje 6 vprašanj. Organizacijsko kulturo lahko opredelimo kot skupne vrednote in norme organizacije. Organizacijska kultura je sistem mišljenja in razmišljanja, ki je skupna ljudem v neki organizaciji in razlikuje eno organizacijo od druge. Je socialno lepilo, ki povezuje zaposlene v organizaciji. Kultura odraža kaj je ljudem pomembno in kaj zanje šteje. Digitalna kultura je kultura prilagojena značilnostim digitalne ekonomije.