Test digitalnih zmožnosti za STORITVENO PODJETJE

250EUR brez DDV

Opis

Test zrelosti digitalnih zmožnosti meri stopnjo digitalne razvitosti neproizvodnih organizacij za sedem ključnih digitalnih strateških elementov: Izkušnja kupca (Cx), Podatkovna strategija, Digitalni procesi in digitalne rešitve, Digitalni procesi in digitalne rešitve, Digitalni kadri in digitalna delovna mesta, Digitalna kultura, Kibernetska varnost. Test vsebuje nabor kar 46 digitalnih zmožnosti, ki so nujno potrebne za uspešno digitalno poslovno preobrazbo in/ali uresničitev digitalne strategije. Vsako digitalno zmožnost izmerimo s tremi elementi: ocena zrelosti trenutnega stanja, želena zrelost prihodnjega stanja, oceno želenega stanja in pomembnost digitalne zmožnosti za vašo organizacijo.