Test testa konkurenčnosti

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Podatki o podjetju” korak=”start”]

Pozdravljeni v testu pripravljenosti vašega podjetja na konkurenčnost v digitalni ekonomiji. Na koncu testa boste prejeli brezplačno poročilo, ki vam bo služilo kot podlaga za pripravo digitalne strategije.

Naziv podjetja

Vaše ime in priimek

Vaš e-mail

Vaša funkcija v podjetju

 

Kliknite za začetek testa:

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Kako vidim značilnosti digitalne ekonomije v povezavi z našim poslovanjem?” ]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Kakšen pristop uvajanja digitalnosti bi bil za vaše podjetje najbolj primeren?” obvezno=”DA”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Kakšen pristop uvajanja digitalnosti bi bil za vaše podjetje najbolj primeren?” obvezno=”DA”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Rezultat testa” korak=”konec”]

Test pripravljenost podjetja na konkurenčnost v digitalni ekonomiji

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Kako vidim značilnosti digitalne ekonomije v povezavi z našim poslovanjem?”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Kakšen pristop uvajanja digitalnosti bi bil za vaše podjetje najbolj primeren?”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Kdo v našem podjetju načrtno in sistematično vodi pristop uvajanja digitalnosti?”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Kaj so osnovni motivi uvajanja digitalnosti v naše podjetje?”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Kako v vašem podjetju zagotavljate potrebne vire za digitalnost?”]

[/SKLOP_TESTKONK]

V nadaljevanju sledijo ostala vprašanja:

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Koliko prihodkov vaše podjetje pridobi letno iz prodaje digitalnih produktov / storitev?”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Kakšno digitalno prakso izvajate v vašem podjetju?”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Kakšno analizo konkurence izvajate v vašem podjetju?”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Katere elemente ekonomije izkušnje (Experience economy) imate vpeljane?” i=”UX – je izkušnja uporabnika (User Experience), ki jo ima to ob uporabi digitalnega produkta, npr. spletn strani. Zajema npr. kaj uporabnik potrebuje in kaj je odveč, kaj mu je hitro jasno, kaj mu ni in kaj ga zmoti. Cx – izkušnja kupca je njegova percepcija, ki jo dobi skozi vse interakcije z našim podjetjem. Tipični sestavni elementi izkušnje kupca so: uspešnost izpolnitve kupčevega cilja; napor pri doseganju tega cilja, emocionalno stanje pri tem, cena. Ex – izkušnja zaposlenega je njegpva percepcija, ki jo dobi skozi vse svoje interakcije v podjetju. Elementi so podobni (cena -plačilo). Bx – izkušnja blagovne znamke so percepcije kupcev in zaposlenih, ki jih imajo skozi vse stike z našim podjetjem (produkti/storitvamim, komunikacijo, …)”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Kako inovirate poslovne modele?” i=”Poslovni model opisuje na kakšen način podjetje ustvarja, posreduje in ohranja vrednost za svoje kupce in zase. Digitalni poslovni model je poslovni model, ki temelji na osnovi digitalnih tehnologij. te so ključne za ustvarjanje nove vrednosti za kupce. Digitalna platforma je oblika digitalnega poslovnega modela, kjer upravljalec digitalne platforme omogoča srečevanje ponudnikov in povpraševalcev, pri čemer nastaja mrežni efekt stalnega povečevanja obsega poslovanja (npr. uber, Airbnb, Amazon)”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Kakšen nivo usmerjenosti v stranke (customer centricity) imate?” i=”Nakupna persona (včasih tudi marketinška persona) predstavlja predstavitev idealnega namišljenega tipičnega kupca, ki jo podjetje ustvari s tržno raziskavo oziroma iz značilnih podatkov resničnimi obstoječih kupcev (gre za dodatno drobitev nekega segmente kupcev). Cx – izkušnja kupca je njegova percepcija, ki jo dobi skozi vse interakcije z našim podjetjem. Tipični sestavni elementi izkušnje kupca so: uspešnost izpolnitve kupčevega cilja; čas in napor pri doseganju tega cilja, emocionalno stanje pri tem, pričakovana cena. Ex – izkušnja zaposlenega je njegpva percepcija, ki jo dobi skozi vse svoje interakcije v podjetju. Elementi so podobni (cena -plačilo). Bx – izkušnja blagovne znamke so percepcije kupcev in zaposlenih, ki jih imajo skozi vse stike z našim podjetjem (produkti/storitvamim, komunikacijo, …).”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Katera področja virov in ponudbe digitalnih vrednosti imate definirane?” i=”Viri ponudbe digitalne vrednosti povedo, kje v organizaciji nastaja digitalna vrednost, Ali nastaja na podlagi digitalnih produktov, ali jo ustvarja digitalni poslovni model, ali izhaja iz podatkov o stranki, ali jo ustvarja ena od digitalnih tehnologij. Npr. prihranki v stroških vzdrževanja in oportunitetni stroški izpada so rezultat predvidevanja in preprečevanja napak strojev na osnovi IoT (internet stvari, npr. senzorji) in AI (umetna inteligenca s prediktivnostjo). Gre za notranjo kategorijo. Ponudba digitalne vrednosti je nova vrednost na podlagi našega digitalnega poslovanja, ki jo zazna stranka, ko zadovoljimo njeno potrebo. Primeri ponudbe digitalne vrednosti so: nadpovprečna izkušnja kupca, poenostavljanje kupčevih vsakodnevnih opravil. Gre za zunanjo kategorijo – kaj kupec vidi kot vrednost zase in je za to prirpavljen plačati.”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Kako v vaši organizaciji upravljate s podatki?”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Kako v vašem podjetju uporabljat digitalne tehnologije/rešitve?” i=”Primeri digitalnih tehnologij so: big data – upravljanje z veliko količino nestrukturiranih zunanjih in strukturiranih notranjih podatkov / AI (Artificial Intelligence) – oblika strojnega učenja in napovedne analitike, ki omogočajo izjemno natančne napovedi in pomagajo pri sprejemanju kritičnih poslovnih odločitev / IoT (Internet of things) – naprave, ki med seboj komunicirajo s pomočjo medmrežja, / Facial recognition – razpoznavanje obrazcov / blockchain – zaporedje podatkovnih blokov, ki so kriptografsko zaščiteni in medsebojno povezani v verige / Virtual reality – naprave za ustvarjanje navidezna resničnosti,…”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Katere aktivnosti imate v podjetju v povezavi z digitalnimi talenti?”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Ali imate v podjetju definirane digitalne zmožnosti (digital capabilities)?” i=”Digitalna zmožnost (digital capability) je oblika poslovne zmožnost podjetja v digitalni ekonomiji, kot npr. Enotno upravljanje kupcev; Predvidevanje novih potreb kupcev; Inoviranje digitalnih poslovnih modelov; Upravljanje podatkov o strankah; Poslovna agilnost; Upravljanja digitalne preobrazbe. Digitalne zmožnosti potrebujemo, da lahko uresničimo digitalno strategijo.”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Koliko prihodkov vaše podjetje pridobi letno iz prodaje digitalnih produktov / storitev?”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Kako v vašem podjetju razvijate digitalno kulturo?”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Kako v vašem podjetju razvijate poslovno agilnost?” i=”Primeri uporabe digitalnih tehnologij za pospeševanej poslovne agilnosti: načrtno spremljanje trendov, big data za analizo nestrukturiranih podatkov iz okolja, AI za napovedno analitiko in hitro odločanje, mobilne digitalne rešitve, razvoj digitalnih kompetenc in zmožnosti in povezanih s spremembami, analiza CX, usmerjenost v stranko.”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Ali imate vpeljan proces neprestanega učenja in eksperimentiranja?”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Kje imate vpeljane digitalne KPI-je?” i=”Primeri digitalnih KPI: Customer Lifetime Value (CLV), Customer Satisfaction (CSAT), Customer Effort Score (CES), Returning Visitor Metric Challenges, Brand Awareness Metric, Digital Talent turnover, Digital Training spend, ROI for digital projects, Digital Revenue Growth Rate, Digital based Operational Improvement …”]

[/SKLOP_TESTKONK]

[SKLOP_TESTKONK naziv=”Rezultat testa” korak=”konec”]

Shortcode test

[sklop naziv=”CX Izkušnja kupca”] Odgovorite, kje se trenutno nahajate pri vaši zrelosti obvladovanja izkušnje kupca in vrednosti vaše ponudbe do kupca.

[pikica naziv=”Je ne delamo” score=”10″ i=”V tem primeru še niste slišlali za CX”]

[pikica naziv=”Smo na začetku” score=”12″ i=”Za CX ste že slišali, ampak ga ne obvladate”]

[pikica naziv=”Obvladamo” score=”31″]

[pikica naziv=”Obvladamo” score=”11″]

[pikica_drugo score=”40″]

[/sklop]

[sklop naziv=”Podatkovna strategija”] Kako upravljate podatke v vašem podjetju?

[pikica naziv=”Ne obvaldujemo podatkov”]

[pikica naziv=”Dobro jih obvladujemo”]

[/sklop]

[sklop naziv=”Industrija 4.0″] Odgovorite, kje se trenutno nahajate pri vaši zrelosti v industijri 4.0 v proizvodnji.

[pikica naziv=”Nimamo še strojev” score=”1″]

[pikica naziv=”Imamo nekaj pametnih strojev” score=”2″]

[pikica naziv=”Vse imamo prikloplnjeno” score=”3″]

[/sklop]