Test digitalne zmožnosti: Kibernetska varnost

50EUR brez DDV

Opis

Digitalna zmožnost (digital capability) je zbir digitalnih in drugih poslovnih virov, ki delujejo tesno povezano v realizaciji strateških ciljev poslovanja v digitalni ekonomiji. Organizacija potrebuje razvite digitalne zmožnosti, da lahko uspešno uresniči digitalno strategijo. Test digitalnih zmožnosti strateškega elementa zagotavljanje kibernetske varnosti vsebuje 6 vprašanj. Kibernetska varnost je opredeljena kot sklop med seboj povezanih elementov in aktivnosti, ki imajo skupen cilj v zagotavljanju visoke ravni varnosti vseh informacijskih, komunikacijskih in digitalnih rešitev v organizaciji (in tudi širše), ki so bistvenega pomena za nemoteno in pravilno delovanje organizacije v vseh varnostnih razmerah in za zagotavljanje bistvenih storitev dejavnosti organizacije.