Test digitalne zmožnosti: Industrija 4.0

50EUR brez DDV

Opis

Digitalna zmožnost (digital capability) je zbir digitalnih in drugih poslovnih virov, ki delujejo tesno povezano v realizaciji strateških ciljev poslovanja v digitalni ekonomiji. Organizacija potrebuje razvite digitalne zmožnosti, da lahko uspešno uresniči digitalno strategijo. Test digitalnih zmožnosti strateškega elementa industrija 4.0 vsebuje 6 vprašanj. Industrija 4.0 označuje celoten nabor različnih področij, ki jih v tradicionalnih klasičnih pogledih ne označujemo kot industrija. Oznaka 4.0 je povezana s t.i. četrto industrijsko revolucijo, ki prinaša nove poslovne modele, deležnike, pravila in rešitve.