Ocena zrelosti: Izkušnja zaposlenega

50EUR brez DDV

Opis

Digitalna zmožnost (digital capability) je zbir digitalnih in drugih poslovnih virov, ki delujejo tesno povezano v realizaciji strateških ciljev poslovanja v digitalni ekonomiji. Organizacija potrebuje razvite digitalne zmožnosti, da lahko uspešno uresniči digitalno strategijo.  Test digitalnih zmožnosti strateškega elementa Izkušnja kupca vsebuje 8 vprašanj. Izkušnja kupca (Cx) je kupčeva percepcija o poslovanju z našo organizacijo kot celoto, ki jo dobi skozi vse interakcije z njo. Kupec vrednoti svojo izkušnjo na podlagi naslednjih sestavnih delov Cx: uspešnosti izpolnitve svojega cilja, napora pri doseganju tega cilja, časa pri doseganju tega cilja, emocionalnega stanja pri tem, pričakovane cene glede na vrednost, ki jo je dobil.