Test digitalne zmožnosti: Podatkovna strategija

50EUR brez DDV

Opis

Digitalna zmožnost (digital capability) je zbir digitalnih in drugih poslovnih virov, ki delujejo tesno povezano v realizaciji strateških ciljev poslovanja v digitalni ekonomiji. Organizacija potrebuje razvite digitalne zmožnosti, da lahko uspešno uresniči digitalno strategijo.  Test digitalnih zmožnosti strateškega elementa podatkovna strategija vsebuje 7 vprašanj. Podatkovno strategijo opredeljujemo kot strategijo, ki določa celostno vizijo in temeljne zmožnosti povezane s podatki oziroma področij neposredno odvisnih od podatkov.