Test digitalne zmožnosti: Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja

50EUR brez DDV

Opis

Digitalna zmožnost (digital capability) je zbir digitalnih in drugih poslovnih virov, ki delujejo tesno povezano v realizaciji strateških ciljev poslovanja v digitalni ekonomiji. Organizacija potrebuje razvite digitalne zmožnosti, da lahko uspešno uresniči digitalno strategijo. Test digitalnih zmožnosti strateškega elementa upravljanje digitalizacije procesov in digitalnih rešitev vsebuje 7 vprašanj. Področje poslovnih procesov zajema sklop aktivnosti, ki jih organizaciji izvajamo skozi njena posamezna področja v oblikovanja proizvodov ali storitev in vrednosti za kupce. Digitalizacija procesov pomeni, da se te aktivnosti izvajajo digitalno. Digitalne rešitve predstavljajo množico možnih tehničnih rešitev, ki jih lahko uveljavljamo ali interno ali eksterno in, ki avtonomno ali delno samostojno izvajajo določene procesne korake v smeri optimizacije kupčeve izkušnje, povečanja učinkovitosti in uspešnosti izvajanja procesov.