Test digitalne zmožnosti: Digitalni kadri in digitalna delovna mesta

50EUR brez DDV

Opis

Digitalna zmožnost (digital capability) je zbir digitalnih in drugih poslovnih virov, ki delujejo tesno povezano v realizaciji strateških ciljev poslovanja v digitalni ekonomiji. Organizacija potrebuje razvite digitalne zmožnosti, da lahko uspešno uresniči digitalno strategijo. Test digitalnih zmožnosti strateškega elementa digitalni kadri in digitalna delovna mesta vsebuje 6 vprašanj. Področje digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest zajema opis potreb in strateški razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest v prihodnosti organizacije, glede na njeno digitalno (HR) strategijo.