Test digitalne zmožnosti: Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve

50EUR brez DDV

Opis

Digitalna zmožnost (digital capability) je zbir digitalnih in drugih poslovnih virov, ki delujejo tesno povezano v realizaciji strateških ciljev poslovanja v digitalni ekonomiji. Organizacija potrebuje razvite digitalne zmožnosti, da lahko uspešno uresniči digitalno strategijo.  Test digitalnih zmožnosti strateškega elementa digitalni poslovni modeli, produkti in storitve vsebuje 6 vprašanj. Poslovni model opisuje na kakšen način podjetje ustvarja, posreduje in ohranja vrednost za svoje kupce in zase. Digitalni poslovni model je poslovni model, ki ima večino svojih elementov podprtih z digitalnimi tehnologijami, ki so tudi ključne za ustvarjanje nove vrednosti za kupce. Digitalni produkti in storitve so produkti in storitve, ki temeljijo na digitalnih tehnologijah.